Skip To The Main Content

For pasient og pårørende

Til pasienten

Friskstiftelsen er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, døgnbehandling, og gir et tilbud til deg som føler deg fastlås i angst, depresjon, traumeplager og/eller vansker i relasjon til andre.

 

Kanskje har du forsøkt å ordne opp i dette selv eller lett etter et behandlingstilbud som passer for deg. Vi tilstreber å møte deg med et helhetlig tilbud - vi jobber med tanker, følelser, historien din, kropp og livsstil, det sosiale og deg som samfunnsaktør. Sammen lager vi et opplegg hvor du får jobbet med det som er viktig for deg. Hvem er du som kan bruke vårt tilbud? Du ønsker å fokusere på endring. Du er innstilt på å være i en gruppe av pasienter, og nettopp dette samspillet med de andre pasientene brukes aktivt i behandlingen (miljøterapi). Vi jobber i team rundt deg, og du får anledning til å jobbe med innsikt og endring individuelt i samtaler med psykolog og miljøterapeut. Vi hjelper deg med å skille på hva du jobber med i fellesskap og individuelt.  

 

Praktisk informasjon:        
Klinikken ble ferdigstilt medio september, den ligger på Terningen Arena, i utkanten av Elverum som er en liten og hyggelig by med rolige omgivelser, ikke langt fra Hamar.  
Vi har 25 sengeplasser. Du har ditt eget rom med nøkkel, bad, internett og tv. Her kan du ta imot besøk. Rommet ditt holder du selv i orden med rydding, renhold og klesvask.
Måltider spises sammen med de andre pasientene.
Vi har rom tilrettelagt for rullestol-brukere.

Du må ha med deg en oppdatert liste fra fastlegen din over hvilke medisiner du bruker, og du må ha med deg medisiner (og eventuelt resepter) for hele oppholdet.
Lengde på oppholdet avtales i samarbeid med teamet ditt. Vår ramme for opphold er 2-12 uker. 
transport til og fra (også ved permisjoner) ordner du selv. Pasientreiser dekker utgifter ved reise til forvern, inn- og utskrivelse.

 

Kort om behandlingen og henvisningen:
Terapeutisk aktivitet foregår hovedsakelig på dagtid i uka, kveld og helg er fritid. Når du ikke reiser på permisjon, kan du bruke helgen til egenarbeid med livsstilsendring, sosialt samvær, bearbeiding og hvile.
Alle henvisninger/søknader til oss går via et helseforetak/ lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). Hvis du ikke har en behandler der kan fastlegen din henvise deg dit. Vi innkaller til forvern, for å informere deg om vårt tilbud og drøfte om det passer for deg. 

 

Kort om Elverum og nærliggende tilbud:
I Elverum finner du koselige kaféer og butikker, to kjøpesentre, kino, muséer og bibliotek. Her er et aktivt høgskolemiljø, og forsvaret har base her.  
Vi holder til i flotte, nye bygninger med nydelige skogsområder med tur-, sykkel- og skiløyper rett utenfor døren. Vi har tilgang på treningssenter som ligger vegg-i-vegg og samarbeider med fagfolk der. Her har vi altså ulike fasiliteter. Du bruker det som passer for deg i ditt arbeid med livsstilsendring og sosial aktivitet.  
Dersom du har bil, er det gode parkeringsmuligheter her. Det er kort vei til kollektivtransport, både tog og buss. Elverum ligger ca halvannen times kjøring fra Gardermoen.

Grunnet Covid-19 har vi måtte endre behandlingstilbudet vårt.
Friskstiftelsen Ukeplan våren 2020

 

INFORMASJONSBROSJYRE - FØR DU KOMMER PÅ OPPHOLD

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

20181003_144415