Skip To The Main Content

Om oss

Om oss

Friskstiftelsen er en privat, ideell og livssynsnøytral virksomhet, som leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykiatri.
Vi utøver vår virksomhet i Helsebygget på Terningen Arena i Elverum, et bygg som ble bygget for dette formålet i 2015. 

 

Gjennom avtaler med Helse Sør-Øst og Fritt behandlingsvalg/Helfo har klinikken 23 behandlingsplasser innen spesialisthelsetjeneste psykiatri døgn. Målgruppen er pasienter eldre enn 18 år innen diagnosegruppene alvorlig angst, alvorlig depresjon, alvorlig PTSD (traumelidelse), og/eller vansker i relasjon til andre. Pasientene er rettighetsvurdert ved et DPS innen opptaksområdet til Helse Sør-Øst, og en innleggelse er frivillig og planlagt. Behandlingsoppholdet kan vare fra 2-12 uker, hvor majoriteten gjennomfører 12 uker.

 

 

Hvem er vi?

 

Runar Hedenstad, Daglig leder
Tlf: 992 80 367
Epost: runar.hedenstad@friskstiftelsen.no 

Eirin Valerie Kårevik, Klinikksjef
Tlf: 994 15 821
Epost: eirin.karevik@friskstiftelsen.no