Skip To The Main Content

Behandlingstilbud

Helhetlig behandlingstilbud

Friskstiftelsen gir et kunnskapsbasert, helhetlig tilbud om spesialisthelsetjenester for voksne med alvorlige psykiske lidelser.

Hovedmålet er at pasienten gjennom et spesifikt og helhetlig tilbud skal oppleve symptomlette, bedret livskvalitet, herunder funksjon og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

Gruppeaktivitet

    • Samtalegruppe
    • Stabiliseringsgruppe
    • Undervisningsgruppe
    • Trening/tur/friluftsliv
    • Kreativ gruppe

Miljøterapi

Individuelt

   • Samtale med psykolog
   • Samtale med miljøterapeut
   • Kartlegging og bistand i kontakt med NAV og arbeidsliv
   • Legeundersøkelse
   • Fysioterapi - kun funksjonsvurdering i særskilte situasjoner.
   • Forskjellig metodikk: EMDR, Faseorientert og stabiliserende traumebehandling, Sensorimotorisk psykoterapi, Motiverende intervju, Kognitiv terapi, Miljøterapi - sammen med det individuelle behandlingsopplegget er miljøterapi en viktig øvingsarena for endringsarbeidet ditt.
   • Undervisning, veiledning
   • Fysisk aktivitet
   • Arbeid med livsstilsendring (fokus på ernæring, døgnrytme, aktivitet og hvile)
   • Pårørendearbeid og samtaler med/om barn

 

En rekke fagpersoner og aktører har de siste årene arbeidet systematisk med å etablere dette tilbudet innen spesialisthelsetjenesten.

Vi tilbyr en moderne døgnenhet med et tilrettelagt nybygg ved Terningen Arena, Elverum. Her er det inngått et nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark der det tilrettelegges for unikt samarbeid mellom forskning, undervisning og klinisk kunnskapsbasert praksis. Det er for øvrig særdeles gode fasiliteter tilgjengelig og spennende fagmiljøer som samarbeider med Friskstiftelsen.

Det tilbys kunnskapsbasert, tverrfaglig praksis med en helhetlig tilnærming ut fra den enkelte sine behov.

Psykisk helse - behandling