Skip To The Main Content

Om oss

Om oss

Friskstiftelsen er stiftet av Oppfølgingsenheten Frisk.

Friskstiftelsen har som formål å:

  • Etablere og drive brukersteder og tjenester rettet mot mennesker med psykiske lidelser.
  • Bidra med å utvikle praksisnære utdanningstilbud sammen med utdanningsinstitusjoner.

Det er de senere årene jobbet målrettet for å kunne etablere et høykvalitativt spesialisttilbud innen psykisk helsevern. Vi har et ressursorientert og helhetlig menneskesyn, med stor tro på menneskers iboende potensial.

 

Hvem er vi?

 

Åge Danielsen, Styreleder

Runar Hedenstad, Daglig leder

Eirin Valerie Kårevik, Klinikksjef