Skip To The Main Content

Nyheter

Offisiell åpning 29. september

Vellykket åpning ved helseminister Bent Høie

Av Anita Melnæs | Sep 27, 2015

Helseminister Bent Høie foretok den offisielle åpningen av Friskstiftelsen | Psykisk helsevern, døgnenhet på Elverum. 

Friskstiftelsen gir et tilbud der vi vektlegger en helhetlig tilnærming. Dette innebærer at vi, i tillegg til diagnosespesifikke terapier, også parallelt gir et tverrfaglig tilbud som ivaretar andre elementer. Dette kan være livsstil, smerteproblematikk, muskel-/skjelett-problematikk, arbeid, utdanning, nettverk, bolig, privatøkonomi og eksistensielle spørsmål.

Det arbeides fra dag én med lokal forankring og styrking av forutsetninger for samfunnsdeltakelse etter døgnoppholdet.

Vi søker å legge til rette for mestring, utvikling og opplevelse av økt livskvalitet.