Skip To The Main Content

Nyheter

Friskstiftelsen-illustrasjon

Friskstiftelsen tildelt avtale med Helse Sør-Øst

Av Anita Melnæs | Nov 06, 2014

Friskstiftelsen er svært glade for å meddele at vi i dag har blitt tildelt avtale med Helse Sør-Øst for drift av 20 behandlingsplasser innen psykisk helsevern. Friskstiftelsen vil i løpet av kort tid starte byggingen av vår nye klinikk lokalisert til Terningen Arena i Elverum.

Vi ser frem til å tilby våre pasienter behandling basert på kunnskapsbaserte og helhetlige prinsipper. Vi ser også frem til et godt samarbeid med øvrige kompetansemiljøer i regionen og landet forøvrig til beste for pasienter i hele Helse Sør-Øst sitt nedslagsfelt.

Friskstiftelsen er en ideell stiftelsen med følgende formål: Etablere og drive brukersteder og tjenester rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Utvikle modeller for behandling og oppfølging av enkeltmennesker og grupper med mål om økt samfunnsdeltakelse for den enkelte og herunder bedre benyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser for samfunnet. Bidra med FoU-arbeid i interaksjon med andre miljøer. Bidra med å utvikle praksisnære utdanningstilbud sammen med utdanningsinstitusjoner.

Grunnlegger av Friskstiftelsen er Oppfølgingsenheten Frisk.

Spørsmål vedrørende Friskstiftelsen kan rettes til undertegnende.
Alle spørsmål vedrørende anbudsprosessen og tildelinger bes rettet til Helse Sør-Øst.

Det vises for øvrig til pressemelding fra Helse Sør-Øst:
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Langsiktige-avtaler-innen-psykisk-helsevern.aspx

Se gjerne innslag på NRK Østnytt:
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99110514/05-11-2014#t=30s